Intervencions a la taula rodona “El paper de la banca en temps de crisi”

BancSLa Fundació Catalunya Oberta, en col·laboració del Banc Sabadell, va dur a terme una jornada econòmica sota el nom “El paper de la banca en temps de crisi”. L’acte va tenir com a ponents a Ferran Sáez, doctor en Filosofia i professor de la Universitat Ramon Llull; Josep Soler, director general de l’Institut d’Estudis Financers  i Cirus Andreu,  director d’Inversions, Producte i Anàlisi del Banc Sabadell. Va ser presentat per Vicent Sanchis, secretari general de la FCO, qui va demanar que en en el context de crisi econòmica en el que ens trobem els bancs haurien d’explicar la seva posició ja que, per desgràcia, es troben en el focus de totes les crítiques.

Ferran Sáez va destacar que la imatge dels bancs, vistos com quelcom segur fa anys, no ha evolucionat, sinó que s’ha invertit en molt poc temps. Tot i això va recordar que les suspicàcies envers la banca no venen d’ara ja que durant el segle XX hi ha hagut altres exemples. Sáez va destacar dos elements fonamentals a resoldre: la transparència i la imatge i rerefons. Pel que fa a la transparència hi ha hagut un escarment generalitzat. Mentre abans els clients coneixien els productes que adquirien ara s’han convertit en totalment inintel·ligibles. Pel que fa a la imatge no es va mostrar a favor de solucionar-la a través d’elements publicitaris perquè considera provat que els valors es transmeten majoritàriament a través de l’entorn familiar. Aquests valors no es poden establir dins un rànquing degut a que no evolucionen sinó que fluctuen. És per això que va afirmar que la millor manera de transmetre’ls és a través de l’exemplaritat.

Josep Soler va fer una petita introducció als motius de la crisi financera actual citant els desequilibris acumulats i un tipus d’interès baix o els errors en la regulació i la supervisió entre d’altres. També va constatar una pèrdua de confiança en la banca, una mala imatge dels banquers, un cert immobilisme vers el distanciament amb la base social i la conversió en l’objectiu dels moviments socials alternatius com els desnonats. Per solucionar aquests inputs creu que s’ha d’augmentar la transparència, resoldre el tema de les preferents i, per sobre de tot, augmentar la qualificació dels professionals de la banca. L’assessorament financer juga un paper fonamental en el canvi ja que actualment Espanya es troba a la cua de coneixement en aquesta matèria i no es demana suficient qualificació als propis assessors. Tot i això, també considerà que cal incidir en millorar la cultura financera de la societat.

D’altra banda, Cirus Andreu va assegurar que el paper dels bancs en aquesta època de crisi és com el de qualsevol organisme, sobreviure, però cal adaptar-se i canviar per adaptar-se a les necessitats dels clients. En aquest aspecte la transparència i l’exemplaritat són vitals, però també tenir liquiditat i solvència. L’activitat bancària té unes funcions especials: exerceix la intermediació entre l’estalvi i el crèdit. Per això els efectes indirectes de deixar caure els bancs serien més desastrosos que deixar els accionistes sense el valor de la seva empresa. Andreu va afirmar que la solució a la situació actual passa per la unió bancària, però on els valors nominals ja no tornaran. Pel que fa a l’assessorament fiscal assegurà que cal prendre consciència interna i tornar a fer les coses bé, fugint de la posició ideal de presentar els bancs com una font d’assessorament correcte. És important que qui doni consells s’asseguri abans que són idonis. En aquest aspecte el director d’Inversions, Producte i Anàlisi del Banc Sabadell finalitzà la seva intervenció afirmant que la crisi ha posat de manifest que cal ser modestos a l’hora d’assessorar i que en determinades ocasions ha de ser el propi client qui prengui posició.

L’acte va finalitzar amb la intervenció de Joan Oliver, president de la Fundació Catalunya Oberta, qui va considerar preocupant l’opinió tan negativa que té la societat sobre les entitats financeres i que, per tant, caldria imaginar i explicar què seria el món actual sense un sistema financer.

No s'hi poden fer comentaris